Катедра "Математика и информатика"

Информация

    Изпитите за студенти от минали учебни години по Висша математика 1 част ( ВМ 1 ),   Висша математика 3 част ( ВМ 3 )   и   Дескриптивна геометрия ( ДГ ) ще се проведат в следните периоди:

Висша математика 1 част
15.03.2021 г. - 19.03.2021 г.
Висша математика 3 част
22.03.2021 г. - 26.03.2021 г.
Дескриптивна геометрия
15.03.2021 г. - 19.03.2021 г.

    Изпитите ще се проведат или присъствено, или дистанционно, в зависимост от епидемичната обстановка.

    Студентите, които желаят да се явят на изпитите, трябва да се запишат при инспекторките на факултета си най-късно до 12:00 часа на 01.03.2021г.

    Конкретните дати за изпитите ще бъдат обявени на 05.03.2021г. в зависимост от броя на записалите се студенти и ангажираността на преподавателите.

    Студенти, които не са заявили желание да се явят на изпитите до 12:00 часа на 01.03.2021г., няма да бъдат изпитвани.

 

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
14 януари 2021