Катедра "Математика и информатика"

Колектив

Ас. д-р Паулина Иванова Тодорова

Зимен семестър на учебната 2016/17 г.

ВТУ "Тодор Каблешков"
01 октомври 2016