Катедра "Математика и информатика"

Изпити

График за ликвидационната изпитна сесия

РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение

Ликвидационна изпитна сесия на учебната 2018/2019 г.


2-11 септември 2019 г.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДИСЦИПЛИНА / ДАТА / ЧАС

ОКС

Проф. д-р Касабов

ВМ 1 част и Дескриптивна геометрия / 02.09.2019 г. / 14:00 ч.

ВМ 2 част / 03.09.2019 г. / 14:00 ч.

ВМ 3 част / 04.09.2019 г. / 10:00 ч.

бакалавър

Доц. д-р Михалев

ВМ 1 част / 02.09.2019 г. / 10:00 ч.

ВМ 2 част / 03.09.2019 г. / 10:00 ч.

ВМ 3 част, Статистика, АОРИС и ММИИ / 04.09.2019 г. / 10:00 ч.

бакалавър магистър

Проф. д-р Христова

Информатика, Комп. технологии и прогр., Ел. бизнес
и специалност „МИС” / 10.09.2019 г. / 09:00 ч.

бакалавър магистър

 

В деня на изпитите студентите да се явят във фоайето на 2-ри учебен блок, I етаж,

където ще бъдат разпределени по зали.

За удостоверяване на самоличността на изпита всеки студент трябва да представи личната си карта!

Индивидуалните протоколи да бъдат извадени (заявени) най-късно един  ден  преди датата на изпита.

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
20 май 2019