ГРАФИК
за провеждане на изпитите по Информатика
за студенти - редовно и задочно обучение обучение
Летни изпитни сесии на учебната 2019/2020 година
Присъствено, във ВТУ "Тодор Каблешков":
    Редовна сесия
    Дата Час Зала
Всички групи - първи курс и студенти от предишни учебни години 22.06.2020 9.00 6201
Дистанционно, в платформата   Microsoft Teams 
Редовна сесия Поправителна сесия
Група Дата Час Дата Час
1111 09.06.2020 9:00 6/29/2020 9:00
1211 10.06.2020 9.00 6/29/2020 9.00
1311 10.06.2020 9.00 6/29/2020 9.00
1611 09.06.2020 9.00 6/29/2020 9.00
1711 09.06.2020 14:00 6/29/2020 9.00
17711 09.06.2020 9.00 6/29/2020 9.00
1911 10.06.2020 9.00 29.06.2020 9.00
19911 10.06.2020 9.00 29.6.2020 9.00
Минали години 30.06.2020 9.00 - -
ГРАФИК
за провеждане на изпитите по Компютърни технологии и програмиране
за студенти - редовно и задочно обучение обучение
Летни изпитни сесии на учебната 2019/2020 година
Присъствено, във ВТУ "Тодор Каблешков":
    Редовна сесия
    Дата Час Зала
 първи курс (редовно и задочно) и студенти от предишни учебни години 22.06.2020 9.00 6201
Дистанционно, в платформата   Microsoft Teams 
Редовна сесия Поправителна сесия
Група Дата Час Дата Час
15111 09.06.2020 14:00 6/30/2020 14:00
45111 09.06.2020 14:00 6/30/2020 14:00
Минали години 22.6.2020 9.00 - -