Катедра "Математика и информатика"

Съобщения

График за извънредна изпитна дата

за семестриално завършили студенти

РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение

КАТЕДРА "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

ОБЯВЯВА ИЗВЪНРЕДНА ДАТА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ

ЗА СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ, РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ДИСЦИПЛИНА

ДАТА

ЧАС

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Висша математика III част

03.07.2019

10:00

проф. д-р Касабов, доц. д-р Михалев

 

Необходимо е да бъде подадена молба в канцеларията на деканата.

Индивидуалните протоколи да бъдат извадени (заявени) най-късно един  ден  преди датата на изпита.

 

В деня на изпита студентите да се явят във фоайето на 2-ри учебен блок, I етаж,

където ще бъдe обявена залата за изпит.

За удостоверяване на самоличността на изпита всеки студент трябва да представи личната си карта!

 

За допълнителна информация: г-жа Весела Цветкова, Организатор учебна дейност, тел.: 02 9709 492.

ВТУ "Тодор Каблешков"
20 май 2017