Катедра "Математика и информатика"

Изпити

График за лятната изпитна сесия

Редовно обучение

Изпитна сесия за студенти РЕДОВНО обучение, летен семестър на учебната 2018/2019 г.

 

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА РЕДОВЕН ИЗПИТ

ДАТА ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ

ВМ ІI част

Проф. д-р Касабов

11.06.2019 г.

10:00 ч.

02.07.2019 г.

10:00 ч.

Статистика

Доц. д-р Михалев

04.06.2019 г.

10:00 ч.

03.07.2019 г.

10:00 ч.

Информатика

Проф. д-р Христова

27.06.2019 г.

09:00 ч.

01.07.2019 г.

09:00 ч.

Компютърни технологии и програмиране

Проф. д-р Христова

03.06.2019 г.

09:00 ч.

01.07.2019 г.

09:00 ч.

 

В деня на изпитите студентите да се явят във фоайето на 2-ри учебен блок, I етаж,

където ще бъдат разпределени по зали.

За удостоверяване на самоличността на изпита всеки студент трябва да представи личната си карта!

 

За студенти с индивидуални протоколи: Протоколите да бъдат платени и заявени поне 1 ден преди датата на изпита.

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
30 май 2019