ГРАФИК
за провеждане на изпитите по Висша математика - 2 част
за студенти - редовно обучение
Летни изпитни сесии на учебната 2019/2020 година
Присъствено, във  ВТУ "Тодор Каблешков":
    Редовна сесия Поправителна сесия  
    Дата Час Зала Дата Час Зала
Всички групи - първи курс и студенти от предишни учебни години 04.06.2020 10.00 5101 30.06.2020 10.00 5101
Дистанционно, в платформата  Microsoft Teams: 
     
Група Редовна сесия Поправителна сесия
Дата Час Дата Час
1211 04.06.2020 9.00 30.06.2020 9.00
1311 02.06.2020 9.00 30.06.2020 9.00
1411 05.06.2020 9.00 29.06.2020 9.00
15111 15.06.2020 9.00 02.07.2020 9.00
1711 05.06.2020 9.00 30.06.2020 9.00
17711 02.06.2020 9.00 30.06.2020 9.00
1811 12.06.2020 9.00 03.07.2020 9.00
18881 10.06.2020 9.00 01.07.2020 9.00
1911 03.06.2020 9.00 01.07.2020 9.00
19911 03.06.2020 9.00 01.07.2020 9.00
Минали години 26.06.2020 9.00 - -