График за провеждане на изпитите от ликвидационната изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.

 

Информатика (всички специалности) - 9 септември, 14.00  часа

Компютърни технологии и програмиране - 9 септември, 14.00 часа