График за провеждане на изпитите от ликвидационната изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.

 

Магистърски програми

 

 

Мрежова и информационна сигурност

АОРИС: 4 септември, 10.00 часа

 

Икономика на транспортната фирма

Статистика: 31 август, 10.00 часа

 

Автомобилна техника, Транспортна техника

ММИИ: 4 септември, 10.00 часа