График за провеждане на изпитите от ликвидационната изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.

 

Математически дисциплини – по специалности

 

 

Автомобилна техника

ВМ-1: 31 август, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

ВМ-3: 9 септември, 10.00 часа

 

Двигатели с вътрешно горене

ВМ-1: 8 септември, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

ВМ-3: 9 септември, 10.00 часа

 

Електроенергетика и електрообзавеждане

ВМ-1: 2 септември, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

ВМ-3: 8 септември, 10.00 часа

 

Електромобили

ВМ-1: 31 август, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

 

Железопътна техника

ВМ-1: 31 август, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

ВМ-3: 9 септември, 10.00 часа

 

Икономика на транспорта

ВМ-1: 1 септември, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

Статистика: 31 август, 10.00 часа

 

Индустриален мениджмънт

ВМ-1: 31 август, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

ВМ-3: 4 септември, 10.00 часа

 

Инженерна логистика и строителна техника

ВМ-1: 8 септември, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

ВМ-3: 9 септември, 10.00 часа

 

Комуникационна и осигурителна техника

ВМ-1: 1 септември, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

ВМ-3: 4 септември, 10.00 часа

 

Комуникационна и компютърна техника и системи

ВМ-1: 1 септември, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

ВМ-3: 4 септември, 10.00 часа

 

Сигурност и безопасност в транспорта

ВМ-1: 1 септември, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

 

Счетоводство и анализ в транспорта

ВМ-1: 1 септември, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

Статистика: 31 август, 10.00 часа

 

Технология и управление в транспорта

ВМ-1: 2 септември, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

ВМ-3: 4 септември, 10.00 часа

 

Транспортна техника

ВМ-1: 8 септември, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

ВМ-3: 9 септември, 10.00 часа

 

Транспортно строителство

ВМ-1: 31 август, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

ВМ-3: 9 септември, 10.00 часа

Дескриптивна геометрия: 1 септември, 10.00 часа

 

Управление на технически системи за екология и логистика

ВМ-1: 8 септември, 10.00 часа

ВМ-2: 3 септември, 10.00 часа

ВМ-3: 4 септември, 10.00 часа