ГРАФИК
за провеждане на изпитите по Статистика
Летни изпитни сесии на учебната 2019/2020 година
Дистанционно, в платформата   Microsoft Teams: 
Група Редовна сесия Поправителна сесия
Дата Час Дата Час
1911 18.06.2020 9.00 03.07.2020 9.00
19911 18.06.2020 9.00 03.07.2020 9.00
4911 19.06.2020 9.00 03.07.2020 9.00
Минали години 25.06.2020 9.00 - -