ГРАФИК
за провеждане на изпитите по Висша математика - 2 част
за студенти - задочно обучение
Летни изпитни сесии на учебната 2019/2020 година
Присъствено, във  ВТУ "Тодор Каблешков":
    Редовна сесия Поправителна сесия
    Дата Час Зала Дата Час Зала
Всички групи - първи курс и студенти от предишни учебни години 04.06.2020 10.00 5101 30.06.2020 10.00 5101
Дистанционно, в платформата  Microsoft Teams: 
Група Редовна сесия Поправителна сесия
Дата Час Дата Час
4111 15.06.2020 9.00 01.07.2020 9.00
4211 12.06.2020 9.00 02.07.2020 9.00
4311 11.06.2020 9.00 01.07.2020 9.00
43311 15.06.2020 9.00 02.07.2020 9.00
4411 08.06.2020 9.00 30.06.2020 9.00
45111 05.06.2020 9.00 02.07.2020 9.00
4611 11.06.2020 9.00 01.07.2020 9.00
4711 10.06.2020 9.00 02.07.2020 9.00
47711 09.06.2020 9.00 02.07.2020 9.00
4811 11.06.2020 9.00 03.07.2020 9.00
48881 09.06.2020 9.00 01.07.2020 9.00
4911 08.06.2020 9.00 01.07.2020 9.00
Минали години 26.06.2020 9.00 - -