Катедра "Математика и информатика"

Помагала

Примерна тема за дистанционен изпит по Дескриптивна геометрия

редовно и задочно обучение

Файловете са в PDF формат и можете да ги разгледате като използвате, например, програмата Adobe Acrobat Reader.


За студенти II курс, специалност "Транспортно строителство":

 

 

 

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
12 ноември 2020