Катедра "Математика и информатика"

Учебни пособия

Ръководство по Информатика

"Ръководство по информатика"

с автори ас. Е. Георгиева, ас. Л. Попов и доц. д-р М. Христова

е сборник, предназначен за студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", обучаващи се в образователно-квалификационна степен "бакалавър". В него е включен материал по MS Office приложения: текстообработка, електронни таблици, а също и програмиране на C++. Последното издание е от 2010 г. и може да се намери в библиотеката на ВТУ "Тодор Каблешков".

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015