Катедра "Математика и информатика"

Колектив

 

Преподаватели и служители

Кабинет

Телефон

e-mail

1
Ръководител катедра:
доц. д-р Драго Йорданов Михалев
2112
02 9709 496
2
Зам.-ръководител катедра:
гл. ас. д-р Красимир Бориславов Кънчев
2109
02 9709 288
3
2108
02 9709 476
4
2110
02 9709 301
5
2109
02 9709 288
6
2112
02 9709 496
7
2111а
02 9709 492
8
2109
02 9709 288
9
2110
02 9709 301
10
Организатор, учебна дейност катедра:
Весела Александрова Цветкова
2111а
02 9709 492
ВТУ "Тодор Каблешков"
17 ноември 2021