Катедра "Математика и информатика"

Колектив

 

Преподаватели и служители

Кабинет

Телефон

e-mail

1
Ръководител катедра:
проф. д-р Огнян Тодоров Касабов
2111
02 9709 338
2
Зам.-ръководител катедра:
доц. д-р Драго Йорданов Михалев
2112
02 9709 496
 
3
2108
02 9709 476
 
4
2109
02 9709 288
 
5
2112
02 9709 492
 
6
2110
02 9709 301
 
7
2110
02 9709 301
 
8
2108
02 9709 476
 
9
Организатор, учебна дейност катедра:
Весела Александрова Цветкова
2111а
02 9709 492
ВТУ "Тодор Каблешков"
04 декември 2016