Катедра "Математика и информатика"

E-обучение

  Moodle

В платформата за електронно обучениe Moodle ще намерите курсове по:

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Достъпът до платформата Moodle стандартно е организиран по следния начин:

При проблеми с достъпа до платформата за електронно обучение:

доц. д-р инж. Димитър Димитров /Мениджър ИТ център/

тел. 02 9709 444; e-mail: dimitar@vtu.bg

ВТУ "Тодор Каблешков"
20 декември 2015