Катедра "Математика и информатика"

E-обучение

  Moodle

В платформата за електронно обучениe Moodle ще намерите курсове по:

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Достъпът до платформата Moodle стандартно е организиран по следния начин:

Ако имате проблеми с влизането в системата, първо дайте подробна информация за вас (ИМЕНА, ФАК. №, ГРУПА) и опишете проблема си на email: moodle@vtu.bg

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
20 декември 2020