Катедра "Математика и информатика"

E-обучение

  Стар "Moodle"

В старата платформа за електронно обучениe Moodle на ВТУ ще намерите курсове по:

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Достъпът до старата платформа Moodle стандартно е организиран по следния начин:

Внимание: По технически причини на стария мудъл няма инсталиран актуален сертификат за сигурност. Трябва да приемете предупреждението на браузъра за неповерителна връзка.

Ако имате проблеми с влизането в системата, първо дайте подробна информация за вас (ИМЕНА, ФАК. №, ГРУПА) и опишете проблема си на email: moodle@vtu.bg

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
01 ноември 2021