Катедра "Математика и информатика"

Учебни пособия

Кандидатстудентски сборник по математика

Методическо ръководство по математика
за подготовка за приемните изпити
във ВТУ "Тодор Каблешков"

с автори

доц. д-р Б. Лазаров, доц. д-р Кр. Николов и доц. д-р Р. Улучев

е сборник, предназначен за кандидат-студентите, подготвящи се за приемните изпити по математика във ВТУ "Тодор Каблешков". Книгата съдържа тренировъчни тестове и тренировъчни теми както с избираем отговор така и със свободен отговор. Включени са конкурсни тестове, давани на приемните изпити през 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 г. Последното издание е от 2014 г. и може да се намери в библиотеката на ВТУ "Тодор Каблешков".

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015