Катедра "Математика и информатика"

Учебни пособия

Справочник по Висша математика

"Формули по Висша математика"

с автори доц. д-р, О. Касабов и доц. д-р Р. Улучев

е справочник, предназначен за студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", обучаващи се в образователно-квалификационна степен "бакалавър". В него е включен материал по Алгебра, Аналитична геометрия, Математически анализ, Диференциални уравнения, Диференциална геометрия и Теория на вероятностите. Последното издание е от 2012 г. и може да се намери в библиотеката на ВТУ "Тодор Каблешков".

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015