Катедра "Математика и информатика"

Учебни пособия

Учебник по Информатика

"Информатика"

с автор доц. д-р М. Христова

е учебник, предназначен за студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", обучаващи се в образователно-квалификационна степен "бакалавър". В него е включен материал по Основи на информатиката, MS Office приложения и Програмиране на C++. Издаден е през 2008 г.

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015