Катедра "Математика и информатика"

Учебни пособия

Учебник по Приложна математика

"Висша математика"

с автори доц. д-р Р. Улучев и доц. д-р Др. Михалев

е учебник, предназначен за студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", обучаващи се в образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър". В него е включен материал по Основи на вероятностите, Числени методи, Операционно смятане и Финансова математика. Издаден е през 2008 г. и може да се намери в библиотеката на ВТУ "Тодор Каблешков".

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015