Катедра "Математика и информатика"

Учебни пособия

Учебник по Висша математика

"Висша математика"

с автори доц. д-р О. Касабов и доц. д-р Кр. Николов

е учебник, предназначен за студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", обучаващи се в образователно-квалификационна степен "бакалавър". В него е включен материал по Линейна алгебра, Аналитична геометрия, Математически анализ, Диференциални уравнения и Диференциална геометрия. Последното издание е от 2011 г. и може да се намери в библиотеката на ВТУ "Тодор Каблешков".

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015