Катедра "Математика и информатика"

Информация

    Дистанционните изпити по математическите дисциплини ще се провеждат в платформата "Microsoft Teams" на ВТУ, където ще бъдат създавани отделни групи за всеки изпит. Студентите трябва предварително да се подготвят за включване, а на самия изпит да следват точно указанията, които получат. За обща за ВТУ информация ползвайте:

https://www.vtu.bg/student-access-manual/

    Когато необходимите групи бъдат създадени, студентите ще получат автоматично съобщение на служебния си електронен адрес. Тогава, като влязат в Teams, трябва да изберат групата, която се отнася за конкретния изпит, където ще могат да видят по-подробни указания и правила за неговото провеждане.

 

Изпитните теми по Висша Математика за дистанционен иизпит имат различен формат от тези за присъствен. Примерни теми можете да намерите в раздел Помагала.

 

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
17 ноември 2021