Катедра "Математика и информатика"

Информация

    Изпитите по математическите дисциплини от ликвидационната изпитна сесия месец септември 2021г. за всички студенти ще се проведат дистанционно на обявените дати. За целта ще бъде използвана платформата "Microsoft Teams". Студентите трябва предварително да се подготвят за включване, а на самия изпит да следват точно указанията, които получат. За обща за ВТУ информация ползвайте:

https://www.vtu.bg/student-access-manual/

 

Изпитните теми по Висша Математика за дистанционен иизпит имат нов формат. Примерни теми можете да намерите в раздел Помагала.

 

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
20 юли 2021