Катедра "Математика и информатика"

Съобщения

    Изпитите от зимните сесии на учебната 2021-22 г. за студентите редовно обучение по математическите дисциплини и по информатика ще се проведат дистанционно.

    График за провеждане на зимните изпитни сесии 2021/2022 г. - студенти редовно обучение - катедра "Математика и информатика".

    За информация за дистанционните изпити по математическите дисциплини натиснете ТУК.

    За информация за изпитите по математическите дисциплини за студенти от минали учебни години натиснете ТУК.

 

    Във връзка с епидемичната обстановка лекциите и упражненията за студентите редовно и задочно обучение по математическите дисциплини ще бъдат качвани в платформите "Microsoft Teams" и "Moodle" на ВТУ. За повече информация натиснете ТУК.

 

 

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
24 януари 2022