Катедра "Математика и информатика"

Информация

    Изпитите за студенти от минали учебни години по:   Висша математика 1 част ( ВМ1),   Висша математика 2 част ( ВМ2),   Висша математика 3 част ( ВМ3),   Статистика,   АОРИС,   ММИИ   и   Дескриптивна геометрия   ще се проведат дистанционно по следния график:

Висша математика 1 част
1.09.2021 г.     9.00 ч.     
Висша математика 2 част
2.09.2021 г.     9.00 ч.     
Висша математика 3 част,   Статистика,   АОРИС,   ММИИ
3.09.2021 г.     9.00 ч.     
Дескриптивна геометрия
1.09.2021 г.   13.00 ч.     

    Студентите от минали учебни години, които желаят да се явят на изпитите, трябва да заплатят индивидуалните си изпитни протоколи и да се запишат при инспекторките на факултета си най-късно до 25.08.2021 г.

    Студенти, които не са заявили желание да се явят на изпитите до 25.08.2021 г., няма да бъдат изпитвани.

 

    Изпитите ще се проведат в платформата "Microsoft Teams" на ВТУ, където ще бъдат създадени отделни групи за всеки изпит. Студентите трябва предварително да се подготвят за включване, като ползват обща за ВТУ информация от адрес:

https://www.vtu.bg/student-access-manual/

    Когато необходимите групи бъдат създадени, ще получите автоматично съобщение на служебния си електронен адрес. Тогава, като влезете в Teams, трябва да изберете групата, която се отнася за конкретния изпит. Там ще можете да видите по-подробни указания и правила за провеждане на съответния изпит.

Изпитните теми по Висша Математика за дистанционен иизпит имат нов формат. Примерни теми можете да намерите в раздел Помагала.

 

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
20 юли 2021