Катедра "Математика и информатика"

Информация

    Изпитите за студенти от минали учебни години (редовно и задочно обучение) по:   "Висша математика 3" и "Дескриптивна геометрия"   ще се проведат присъствено по следния график:

Висша математика 3
10.02.2023 г.     10.00 ч.     
Дескриптивна геометрия
09.02.2023 г.     10.00 ч.     

    Студентите от минали учебни години, които желаят да се явят на изпитите, трябва да заплатят индивидуалните си изпитни протоколи и да се запишат при инспекторките на факултета си най-късно до 03.02.2023 г. включително.

    Студенти, които не са заявили желание да се явят на изпитите в указания срок, няма да бъдат изпитвани.

 

    За студенти с невзети изпити от минали учебни години по "Висша математика 1 и 2 част" ще има дата в сесиите на летен семестър.

 

Изпитната тема по "Висша Математика 3" за присъствен иизпит има нов формат. Примерна тема можете да намерите в раздел Помагала.

 

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
25 май 2022