Катедра "Математика и информатика"

Информация

    Изпитите за студенти от минали учебни години (редовно и задочно обучение) по:   "Приложна математика"; "Дескриптивна геометрия" и "Висша математика 1; 2; 3"   ще се проведат присъствено по следния график:

"Приложна математика"   -   бакалаври от фак. "ТСТТ" и фак. "КЕТ"
30.05.2024 г. и 27.06.2024 г.   -   10.00 ч.     
"Дескриптивна геометрия"
17.06.2024 г. и 24.06.2024 г.   -   10.00 ч.     
"Висша математика 1; 2; 3"
27.06.2024 г.   -   10.00 ч.     

    Студентите от минали учебни години, които желаят да се явят на изпитите по информатичните дисциплини, могат да се явят на датите обявени за тазгодишните студенти.

 

    Студентите от минали учебни години, които желаят да се явят на изпитите, трябва да заплатят индивидуалните си изпитни протоколи и да се запишат поне три дни преди изпитната дата при инспекторките на факултета си.

    Студенти, които не са заявили желание да се явят на изпитите в указания срок, няма да бъдат изпитвани.

 

    За студенти бакалаври с невзети изпити от минали учебни години по "Висша математика" и "Приложна математика" фак. "ТМ" ще има дата в септемврийската сесия на 2024 г.

 

Изпитните теми по "Висша Математика 1; 2; 3" за присъствен иизпит имат нов формат. Примерни теми можете да намерите в раздел Помагала.

 

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
22 май 2024