Катедра "Математика и информатика"

Изпити

График за извънредна изпитна сесия – Март 2021г.

за студенти от минали учебни години

РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение

    Изпитите за студенти от минали учебни години по Висша математика 1 част ( ВМ 1 ),   Висша математика 3 част ( ВМ 3 )   и   Дескриптивна геометрия ( ДГ ) ще се проведат при следния график:

Висша математика 1 част
16.03.2021 г.   9.00 ч.
Висша математика 3 част
23.03.2021 г.   9.00 ч.
Дескриптивна геометрия
16.03.2021 г.   9.00 ч.

    Изпитите ще се проведат дистанционно. За целта ще бъде използвана платформата "Microsoft Teams", където ще бъдат създадени отделни групи за всеки изпит. Студентите трябва предварително да се подготвят за включване, като ползват обща за ВТУ информация от адрес:

https://www.vtu.bg/student-access-manual/

    Когато необходимите групи бъдат създадени, ще получите автоматично съобщение на служебния си електронен адрес. Тогава, като влезете в Teams, трябва да изберете групата, която се отнася за конкретния изпит. Там ще можете да видите по-подробни указания и правила за провеждане на съответния изпит.

Изпитните теми по Висша Математика за дистанционен иизпит имат нов формат. Примерни теми можете да намерите в раздел Помагала.

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
05 март 2021