Катедра "Математика и информатика"

Изпити

График за зимната изпитна сесия

Редовно обучение

Зимен семестър на учебната 2019/2020 г .

 

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА РЕДОВЕН ИЗПИТ

ДАТА ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ

ВМ І част

Проф. д-р Касабов

Доц. д-р Михалев

21.01.2020 г.

10:00 ч.

11.02.2020 г.

10:00 ч.

ВМ ІII част

Проф. д-р Касабов

Доц. д-р Михалев

28.01.2020 г.

10:00 ч.

12.02.2020 г.

10:00 ч.

Дескриптивна геометрия

Проф. д-р Касабов

03.02.2020 г.

10:00 ч.

11.02.2020 г.

10:00 ч.

Информатика

Проф. д-р Христова

15.01.2020 г.

10:00 ч.

10.02.2020 г.

10:00 ч.

 

В деня на изпитите студентите да се явят във фоайето на 2-ри учебен блок, I етаж,

където ще бъдат разпределени по зали.

За удостоверяване на самоличността на изпита всеки студент трябва да представи личната си карта!

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
19 декември 2019