Катедра "Математика и информатика"

Изпити

График за зимната изпитна сесия

Задочно обучение

Зимен семестър на учебната 2019/2020 г .

 

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

РЕДОВЕН ИЗПИТ I

ДАТА

РЕДОВЕН ИЗПИТ II

ДАТА

ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ

ВМ I част

Проф. д-р Касабов

Доц. д-р Михалев

02.12.2019 г.

14:00 ч.

21.01.2020 г.

10:00 ч.

11.02.2020 г.

10:00 ч.

ВМ IІІ част

Проф. д-р Касабов

Доц. д-р Михалев

03.12.2019 г.

14:00 ч.

28.01.2020 г.

10:00 ч.

12.02.2020 г.

10:00 ч.

Дескриптивна геометрия

Проф. д-р Касабов

16.12.2019 г.

14:00 ч.

03.02.2020 г.

10:00 ч.

11.02.2020 г.

10:00 ч.

Статистика

Доц. д-р Михалев

03.12.2019 г.

14:00 ч.

28.01.2020 г.

10:00 ч.

12.02.2020 г.

10:00 ч.

Математически методи за инженерни изследвания

Доц. д-р Михалев

03.12.2019 г.

14:00 ч.

28.01.2020 г.

10:00 ч.

12.02.2020 г.

10:00 ч.

Математическо моделиране,

Приложна математика

Гл. ас. д-р Георгиев

07.12.2019 г.

11:00 ч.

18.01.2020 г.

11:00 ч.

14.02.2020 г.

11:00 ч.

Информатика

Проф. д-р Христова

10.12.2019 г.

10:00 ч.

14.01.2020 г.

10:00 ч.

10.02.2020 г.

10:00 ч.

 

В деня на изпитите студентите да се явят във фоайето на 2-ри учебен блок, I етаж,

където ще бъдат разпределени по зали.

За удостоверяване на самоличността на изпита всеки студент трябва да представи личната си карта!

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 ноември 2019