Катедра "Математика и информатика"

Помагала

Примерни теми за изпит по Висша математика

редовно и задочно обучение

Примерните теми съдържат задачи, теоретични въпроси, правилата за провеждане на изпита и метода за оценяване.

Файловете са в PDF формат и можете да ги разгледате като използвате, например, програмата Adobe Acrobat Reader.


За студенти от ОКС "бакалавър":


За студенти от ОКС "бакалавър" от специалности АТ, ЖТ, ИЛСТ, УТСЕЛ и ТС:


За студенти от ОКС "бакалавър" от специалности ТУТ и ИМ:


За студенти от ОКС "бакалавър" от специалност КОТ и ЕЕ:


За студенти от ОКС "бакалавър" от специалност КОТ:

ВТУ "Тодор Каблешков"
14 ноември 2016