Катедра "Математика и информатика"

Информация

    Изпитите за студенти от минали учебни години по:   "Висша математика 1", "Висша математика 3" и "Дескриптивна геометрия"   ще се проведат по следния график:

Висша математика 1 част
9.02.2022 г.     9.00 ч.     
Висша математика 3 част
8.02.2022 г.     9.00 ч.     
Дескриптивна геометрия
7.02.2022 г.     9.00 ч.     

    Изпитите ще се проведат дистанционно в платформата "Microsoft Teams". За повече информация за дистанционните изпити натиснете ТУК.

 

    Студентите от минали учебни години, които желаят да се явят на изпитите, трябва да заплатят индивидуалните си изпитни протоколи и да се запишат при инспекторките на факултета си най-късно до 01.02.2022 г.

    Студенти, които не са заявили желание да се явят на изпитите до 01.02.2022 г., няма да бъдат изпитвани.

 

Изпитните теми по Висша Математика за дистанционен иизпит имат различен формат от тези за присъствен. Примерни теми можете да намерите в раздел Помагала.

 

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
24 януари 2022