Катедра "Математика и информатика"

Помагала

Примерни теми за изпит по Информатика

Файловете са в PDF формат и можете да ги разгледате като използвате, например, програмата Adobe Acrobat Reader.


За всички студенти, редовно обучение:


За студенти, задочно обучение, от специалности ТУТ, ИМ и ИТ:

 

 

 

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015