Катедра "Математика и информатика"

Помагала

Примерни теми за дистанционен изпит по Висша математика

редовно и задочно обучение

Примерните теми съдържат задачи, правилата за провеждане на изпита и метода за оценяване.

Файловете са в PDF формат и можете да ги разгледате като използвате, например, програмата Adobe Acrobat Reader.


За студенти от ОКС "бакалавър":


За студенти от ОКС "бакалавър" от Специалност "ТС" и ПН "МИ":


За студенти от ОКС "бакалавър" от специалности "ТУТ" и "ИМ":


За студенти от ОКС "бакалавър" от специалности "КОТ", "ККТС", "Електромобили" и "ЕЕ":

ВТУ "Тодор Каблешков"
12 ноември 2020