Катедра "Математика и информатика"

Помагала

Учебници, записки от лекции

Файловете са в PDF формат и можете да ги разгледате като използвате, например, програмата Adobe Reader.ВТУ "Тодор Каблешков"
27 септември 2016