Катедра "Математика и информатика"

Помагала

Висша математика ІIІ част - задачи за домашна работа

Файловете са в PDF формат и можете да ги разгледате като използвате, например, програмата Adobe Reader.ВТУ "Тодор Каблешков"
30 ноември 2020